Aktualności

Uzdrowisko Gołdap – Uzdrowiska w Polsce – kuracjusz24.pl

Gołdap – miasto uzdrowiskowe w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Gołdap, leży na terenie historycznej krainy Litwa Mniejsza.

Uzdrowisko Gołdap kierunki lecznicze:

Minister Zdrowia po analizie przedstawionych przez Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Uzdrowiskowych operatach uzdrowiskowych, biorąc pod uwagę świadectwa wód i borowin leczniczych oraz klimatu leczniczego, wydanych przez uprawnione jednostki naukowe, a także posiadaną specjalistyczną kadrę medyczną i osiągnięcia w leczeniu danego profilu w uzdrowisku, wydał Decyzje, potwierdzające o możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego w danym uzdrowisku w określonych kierunkach leczniczych:

 • narządów ruchu,
 • reumatycznych,
 • stanów pourazowych oraz niektórych chorób układu oddechowego i nerwowego,
 • choroby kobiece.

Uzdrowisko Gołdap walory:

Miasto posiada status uzdrowiska. Jako uzdrowisko klimatyczno-borowinowe oferuje usługi lecznictwa w zakresie schorzeń narządów ruchu, reumatycznych, stanów pourazowych oraz niektórych chorób układu oddechowego i nerwowego, a także chorób kobiecych.

uzdrowisko klimatyczno-borowinowe

Uzdrowisko Gołdap atrakcje turystyczne:

Miasto otrzymało środki zewnętrzne na szereg inwestycji uzdrowiskowych, w tym na budowę czwartych w Polsce tężni solankowych, których realizacja ma zakończyć się do grudnia 2012. Gołdap jest obecnie również ośrodkiem narciarskim. Na stokach Pięknej Góry (Gołdapskiej Góry) udostępniono ponad 2000 m tras zjazdowych oraz 5 wyciągów narciarskich (w tym kolej krzesełkową przy trasie zjazdowej o długości 750 m). Przy dobrych warunkach śniegowych funkcjonuje tam również ponad kilometrowy betonowy tor saneczkowy. W mieście znajduje się również Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne z basenem oraz halą sportową.

 • Puszcza Romincka
 • Mosty w Stańczykach
 • Piramida w Rapie
 • Jezioro Gołdap

Uzdrowisko Gołdap historia:

 • 1570 roku założono miasto Gołdap,
 • 1775 (zima) Immanuele Kant, jeden z najwybitniejszych filozofów w dziejach ludzkości, tylko raz w życiu opuścił swój rodzinny Królewiec. Pojechał do Gołdapi,
 • 1890 roku do 1893 co roku polował w Puszczy cesarz niemiecki Wilhelm II,
 • 1933 roku polowania w Puszczy Rominckiej rozpoczął premier Prus Herman Göringl,
 • 1938 roku Puszczę przekształcono w państwowy rewir łowiecki. W tym okresie liczebność i jakość rominckich jeleni osiągnęły najwyższy poziom (około 1500 sztuk), a ustrzelony byk Matador miał poroże rekordowe w skali światowej. W puszczy prowadzono prace nad odtworzeniem populacji tura,
 • 1939 na terenie miejskiego parku i sanatorium położonych w lesie na peryferiach Gołdapi utworzono ośrodek badawczy Luftwaffe,
 • 1940 roku w dworze Jagerhoff w Romintach spotkał się Reichsführer SS Heinrich Himmler oraz szef NKWD Ławrentij Beria. Przedmiotem tajnych rozmów była współpraca Gestapo z NKWD w eksterminacji społeczeństwa polskiego i zwalczaniu polskiego ruchu oporu,
 • 1943 przeniesiono tu kwaterę dowództwa Luftwaffe z Puszczy Piskiej,
 • 1982 Ośrodek Odosobnienia dla kobiet w Gołdapi, od 9 stycznia do 24 lipca 1982r. Internowano w nim blisko 400 kobiet, najwięcej, bo aż 116 z terenu Dolnego Śląska,
 • 2000 Gołdap uzyskał status uzdrowiska.

kuracjusz24.pl 4 628 wizyt(y)