Racibórz Karta Seniora 60+ - kuracjusz24.pl

Rehabilitacja Sanatorium

Sanatoria i uzdrowiska

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium Last minute

Racibórz Karta Seniora 60+

Racibórz Karta Seniora 60+

UCHWAŁA NR XXX/427/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Senior 60+” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 3 i art 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182)

Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje:Racibórz Karta Seniora 60+

§ 1. Przyjmuje się na terenie Miasta Racibórz Program „Senior 60+”, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października
2013 r.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Wojnar

Racibórz Karta Seniora 60+

Wykaz ulg w ramach Programu Senior 60+

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: senior [ 4 ]
REGULAMIN SENIOR 60+.pdf REGULAMIN SENIOR 60+.pdf 13-09-26 13:34 21.02KB  pobierz
 
uchwała.pdf uchwała.pdf 13-09-26 13:34 118.64KB  pobierz
 
wniosek.doc wniosek.doc 13-09-26 13:35 25.5KB  pobierz
 
Wykaz ulg w ramach Programu SENIOR 60 +.doc Wykaz ulg w ramach Programu SENIOR 60 +.doc 13-11-06 12:51 5.77MB  pobierz
 

Co nowego w temacie:

Rehabilitacja w uzdrowiskach

pytacie.
Gorąco polecamy

Turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

których szeroką ofertę znajdziecie na portalu Kuracjusz24.pl !
Najbardziej cenione

Sanatoria i uzdrowiska

prezentują specjalną ofertę poprzez portal Kuracjusz24.pl
Popularne

Sanatorium proponuje turnusy rehabilitacyjne

w atrakcyjnych cenach w sezonie 2012 specjalnie dla portalu Kuracjusz24.pl !
Skuteczna

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

tylko najlepsze warunki oferty na Kuracjusz24.pl !

Rehabilitacja w uzdrowiskach

Sanatoria i uzdrowiska

Turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach