Opolska Karta Rodziny i Seniora - kuracjusz24.pl

Rehabilitacja Sanatorium

Sanatoria i uzdrowiska

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium Last minute

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Opolska Karta Rodziny i Seniora

OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA (OKRiS) – co to jest?
OKRiS jest narzędziem Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim. Z kolei celem Programu SSD jest odbudowa potencjału ludnościowego województwa opolskiego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawę jakości życia.

Główny cel OKRiS:

Budowa przyjaznego klimatu dla rodziny poprzez m.in. wprowadzenie systemu zniżek oferowanych posiadaczom karty przez Partnerów OKRiS.

Działania OKRiS są realizowane przez:

Wprowadzenie powszechnych zniżek oraz ulg wspierających rodziny oraz osoby starsze w opłatach za usługi publiczne, głównie w instytucjach podległych jednostkom samorządowym, jak również w innych podmiotach publicznych i prywatnych.

Uprawnieni do korzystania:

 • rodziny wychowujące min. 2 dzieci w wieku do 18 lat (małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi) zamieszkujące na terenie województwa opolskiego
 • rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 26 roku życia i posiada orzeczenie o niepełnosprawności
 • osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim

Porozumienie w zakresie partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych oraz osób starszych w województwie opolskim – podstawą do opracowania OKRiS

Do porozumienia jako pierwsze przystąpiło 46 gmin regionu opolskiego. W dniu 17 września 2013 roku w Opolu podczas spotkania z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim dokument podpisał Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta. Już po tym wydarzeniu wolę przystąpienia do porozumienia wyraziły kolejne samorządy. Dnia 11 grudnia 2013 r. porozumienie z Województwem Opolskim, reprezentowanym przez marszałka Andrzeja Bułę, podpisali przedstawiciele 13 gmin: Białej, Branic, Byczyny, Ciska, Głogówka, Grodkowa, Komprachcic, Korfantowa, Pakosławic, Strzelec Opolskich, Świerczowa, Ujazdu i Wilkowa.

Przedstawiciele gmin zadeklarowali wolę partnerskiej współpracy w  ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych w województwie opolskim. Zasady i formy realizacji tych działań zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Województwem Opolskim, a gminami.

Podstawy do zawarcia porozumienia

 1. Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji, jako kluczowe, horyzontalne i najważniejsze wyzwanie, przed którym stanęło województwo opolskie;
 2. Polityka odnowy demograficznej traktowana musi być jako inwestycja w potencjał rozwojowy  województwa. Powinno jej towarzyszyć wzmacnianie samodzielności finansowej rodzin wychowujących dzieci, zwłaszcza rodzin wielodzietnych;
 3. Intensyfikacja działań skierowanych do osób starszych i niesamodzielnych, w tym aktywnego i szerokiego włączania tych grup w przestrzeń społeczno-gospodarczą. Wymaga tego rosnąca populacja osób starszych wynikająca głownie z wydłużania się przeciętnego trwania życia.

Wspólne działania na rzecz wsparcia rodzin i osób starszych

 1. Inicjowanie i realizacja kompleksowych projektów lub działań wspierających rodziny wielodzietne i zastępcze, a także osoby starsze (m.in. Opolska Karta Rodziny i Seniora, gminne karty rodziny),
 2. Współpraca w zakresie ich wdrażania przez Województwo Opolskie,
 3. Wymiana wiedzy i doświadczeń.

Wniosek o wydanie karty

Wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora – POBIERZ WNIOSEK

W najbliższych dniach wnioski dostępne będą również w urzędach gmin, które podpisały z samorządem województwa porozumienie o współpracy.  ZOBACZ NA MAPIE (460.3 KB), w której gminie dostaniesz wniosek i odbierzesz swoją kartę.

Wniosek można złożyć:

 • w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Punkt Obsługi Klienta, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
 • wysłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem „Opolska Karta Rodziny i Seniora”;
 • w urzędzie gminy, która jest Partnerem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Moje ulgi/Partnerzy OKRiS

Wpisz numer karty OKRiS aby dowiedzieć się u jakiego partnera OKRiS masz zniżki

Co nowego w temacie:

Rehabilitacja w uzdrowiskach

pytacie.
Gorąco polecamy

Turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

których szeroką ofertę znajdziecie na portalu Kuracjusz24.pl !
Najbardziej cenione

Sanatoria i uzdrowiska

prezentują specjalną ofertę poprzez portal Kuracjusz24.pl
Popularne

Sanatorium proponuje turnusy rehabilitacyjne

w atrakcyjnych cenach w sezonie 2012 specjalnie dla portalu Kuracjusz24.pl !
Skuteczna

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

tylko najlepsze warunki oferty na Kuracjusz24.pl !

Rehabilitacja w uzdrowiskach

Sanatoria i uzdrowiska

Turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach