Karta Seniora Miasto Łódź - teńsze sanatorium - kuracjusz24.pl

Rehabilitacja Sanatorium

Sanatoria i uzdrowiska

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium Last minute

Karta Seniora Miasto Łódź

Karta Seniora Miasto Łódz

Program Miejska Karta Seniora to projekt skierowany do osób powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie Miasta Łodzi. Seniorzy mogą korzystać z ulg, zniżek, promocji i ofert, które są przygotowane dla nich przez instytucje oraz firmy. Każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 60 lat, będzie mógł korzystać z przygotowanych ofert, poprzez okazanie dowodu osobistego, w punktach wskazanych przez partnerów projektu. Wśród już zgłoszonych partnerów znajdują się teatry, kina, restauracje, ośrodki sportowo – rekreacyjne, muzea i wiele innych.

Przypominamy!!!
Miejska Karta Seniora jako fizyczna karta nie jest wydawana ponieważ uczestnictwo w programie jest weryfikowane na podstawie okazania dowodu osobistego.

Karta Seniora Miasto Łódź

Urząd Miasta Łodzi wciąż poszukuje partnerów chętnych do wzięcia udziału w projekcie.
Jeżeli Państwa firma posiada ofertę skierowaną do Seniorów, jeżeli może zaoferować rabaty, zniżki, darmowe wejścia, jeżeli chce stworzyć wizerunek firmy przyjaznej Seniorom –  zgłoś się do nas!

Zapraszamy do odwiedzania siedziby Zespołu ds. Seniorów i odbierania aktualnej listy z ofertami. Internautów odsyłamy na stronę www.seniorzy.uml.lodz.pl, gdzie na bieżąco zamieszczamy nowe propozycje.

Karta Seniora Miasto ŁódzFirmy i instytucje, które posiadają ofertę dla osób 60+ zapraszamy do włączenia się w projekt „Miejskiej Karty Seniora”. Warunkiem przystąpienia do programu jest wyrażenie woli współpracy na rzecz seniorów i przedstawienie oferty z atrakcyjnymi dla seniorów zniżkami i promocjami. W zamian za udzielenie rabatów oferujemy bezpłatna promocję w środowiskach senioralnych oraz na stronach internetowych, w mediach i materiałach promocyjnych.

Regulamin Projektu „Miejska Karta Seniora”

,,Miejska Karta Seniora” jest projektem przeznaczonym dla seniorów, którzy będą mogli skorzystać z promocji przygotowanych przez partnerów UMŁ. Senior w rozumieniu niniejszego regulaminu to osoba powyżej 60 roku życia.

1. Postanowienia Ogólne
„Miejska Karta Seniora” jest projektem działającym na terenie miasta Łodzi tylko i wyłącznie w punktach wskazanych przez partnerów, którzy przystąpili do programu.

2. Uczestnictwo w Projekcie
2.1. Uczestnictwo w projekcie „Miejska Karta Seniora” uwarunkowane jest kryterium wiekowym (osoby powyżej 60 r.ż).
2.2. W projekcie „Miejska Karta Seniora” może uczestniczyć osoba fizyczna powyżej 60 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2.3. Aby uczestniczyć w projekcie „Miejska Karta Seniora” należy okazać dowód osobisty, lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek.

3. Realizacja promocji
3.1 Organizator wraz z partnerami mają wyłączne prawo ustalania, które usługi objęte są projektem „Miejska Karta Seniora”.
3.2 Aby rabat na usługę został przyznany, należy okazać dowód osobisty, lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek osoby, pracownikowi w miejscu wskazanym przez danego partnera.

4. Zakończenie projektu „Miejska Karta Seniora”
4.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia projektu „Miejska Karta Seniora”  w każdym momencie.
4.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia projektu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności projektu „Miejska Karta Seniora” na stronie internetowej www.seniorzy.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

5. Zmiany Regulaminu Projektu
Organizator Projektu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym momencie.


Co nowego w temacie:

Rehabilitacja w uzdrowiskach

pytacie.
Gorąco polecamy

Turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

których szeroką ofertę znajdziecie na portalu Kuracjusz24.pl !
Najbardziej cenione

Sanatoria i uzdrowiska

prezentują specjalną ofertę poprzez portal Kuracjusz24.pl
Popularne

Sanatorium proponuje turnusy rehabilitacyjne

w atrakcyjnych cenach w sezonie 2012 specjalnie dla portalu Kuracjusz24.pl !
Skuteczna

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

tylko najlepsze warunki oferty na Kuracjusz24.pl !

Rehabilitacja w uzdrowiskach

Sanatoria i uzdrowiska

Turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach