Warsztaty zielarskie - kursy i plan zajęć Jakub Babicki

Rehabilitacja Sanatorium

Sanatoria i uzdrowiska

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium Last minute

Warsztaty zielarskie – kursy i plan zajęć

Warsztaty zielarskie - kursy i plan zajęć

Warsztaty zielarskie – kursy i plan zajęć

Ostatnio coraz więcej osób prosi mnie o zorganizowanie warsztatów zielarskich lub kursów etnobotaniki. Postanowiłem, że zgodzę się prowadzić warsztaty przynajmniej do końca roku, a wszystkie fundusze przeznaczę na moje projekty badawcze, a także ochronę lasów deszczowych w Amazonii. Dlaczego do końca roku? Prawdopodobnie zaraz po nowym roku ruszam kontynuować badania w Peru, aby zebrać dane do przygotowywanej publikacji. Poniżej przedstawiam harmonogram przykładowych warsztatów i czego możecie się na nich spodziewać.

Jeśli chcecie zorganizować takie warsztaty w Waszym ośrodku, szkole, sali wykładowej etc. to proszę pisać do mnie na adres: jbabicki@fraktalna.pl

Zależnie od uczestników i pory roku zajęcia mogą różnić się proporcjami zajęć w terenie, gdyż dobra znajomość teorii jest równie ważna, jak praktyka. Warsztaty obejmują podstawową i rozszerzoną wiedzę z takich dziedzin jak etnobotanika, farmakognozja, psychofarmakologia i fitoterapia. Zatem moja oferta przedstawia się następująco:

KURS POPULARNONAUKOWY

Warsztaty zielarskie Jakub BabickiWarsztaty skierowane do wszystkich chętnych zgłębić swoją wiedzę z zakresu ziołolecznictwa i farmakognozji. Wiedza teoretyczna oraz zajęcia praktyczne pokazują podstawowe i łatwe, dostępne dla każdego w domu, metody przetwarzania surowców roślinnych, które można znaleźć na terenach naszego kraju. Zajęcia skierowane są dla osób, które chcą lepiej poznać pospolite rośliny naszych lasów, łąk, zbiorowisk wodnych i dowiedzieć się jak można je wykorzystać w domowej fitoterapii.

Plan zajęć: (8h dziennie z krótkimi przerwami);
 1. Zarys ziołolecznictwa – historia i podstawy – 2h
 2. Wstęp do etnobotaniki i podstawy farmakognozji – 2h
 3. Zajęcia terenowe – 2h
  • Oznaczanie i rozpoznawanie roślin
  • Zbiór i przetwarzanie surowca roślinnego
  • Podstawy morfologii i fizjologii roślin
 4. Zajęcia praktyczne – 2ha)
  • Receptura leku roślinnego- przyrządzanie prostych i skutecznych preparatów roślinnych w formie nalewek, naparów, intraktów, odwarów, maceratów, ekstraktów, maści itp. – omówienie prostych metod ekstrakcji

KURS AKADEMICKI

KURS AKADEMICKITe zajęcia przeznaczone są głównie dla studentów lub młodzieży, która chce związać swoje życie z naukami biologicznymi i fascynuje ich świat natury, a także roślin. Kurs został skonstruowany tak, aby pokazać jak potencjalnie wyglądają zajęcia na kierunkach akademickich związanych z etnobotaniką, farmakognozją, fitofarmakologią, czy fitochemią. To daje przedsmak tego czego można się spodziewać na takich studiach i później podczas pracy naukowej.

Plan zajęć: (8h dziennie z krótkimi przerwami)

I Etnobotanika

 • wstęp i zarys historyczny
 • omówienie najważniejszych pojęć
 • omówienie rodzin wybranych roślin
 • zarys rdzennych farmakopei i szamanizmu
 • rozpoznawanie roślin i korzystanie z kluczy do oznaczania
 • wstęp i zarys historyczny
 • technologia prawidłowej obróbki surowca roślinnego
 • roślinne leki recepturowe
 • omówienie poszczególnych grup naturalnych substancji biologicznie czynnych
 • podział surowców roślinnych na kategorie medyczne
 • farmakologiczna aktywność surowców roślinnych w ustroju człowieka i zwierząt
 • metody ekstrakcji składników czynnych z roślin
 • podstawy psychofarmakologii i neurochemii
 • podział roślin na grupy chemotaksonomiczne
 • skanowanie rodzin pod kątem zdefiniowania podstawowej grupy powtarzalnych substancji wtórnego metabolizmu
 • charakterystyka taksonów

II. Farmakognozja

 • wstęp i zarys historyczny
 • omówienie najważniejszych pojęć
 • omówienie rodzin wybranych roślin
 • zarys rdzennych farmakopei i szamanizmu
 • rozpoznawanie roślin i korzystanie z kluczy do oznaczania

III. Fitofarmakologia

 • farmakologiczna aktywność surowców roślinnych w ustroju człowieka i zwierząt
 • metody ekstrakcji składników czynnych z roślin
 • podstawy psychofarmakologii i neurochemii

IV. Chemotaksonomia

 • podział roślin na grupy chemotaksonomiczne
 • skanowanie rodzin pod kątem zdefiniowania podstawowej grupy powtarzalnych substancji wtórnego metabolizmu
 • charakterystyka taksonów

KURS METANAUKOWY

KURS METANAUKOWYSą to zajęcia z głębszych mechanizmów rządzących biologią żywych systemów. Wszystko to co nie mieści się w granicach fizyki klasycznej i wkracza na pole mechaniki kwantowej, jest uwzględniane w naukach biologicznych pod koncepcjami, teoriami i modelami np. pól morfogenetycznych. Poruszam również wątek antropologii kulturowej i charakterystyki szamanizmu jako głębokiej technologii nawiązywania więzi z naturą.

Plan zajęć:

(zajęcia blokami po 2h, ewentualnie osobne wykłady w zależności od okoliczności i potrzeb osoby lub osób organizujących event)

I. Szamanizm

 • omówienie najważniejszych koncepcji i definicji
 • kontakty z duchami roślin
 • przykłady plemiennych praktyk duchowych
 • teorie i modele psychiczno-duchowe w różnych systemach szamańskich
 • podstawy komunikacji roślin
 • koncepcje pól morfogenetycznych
 • eksperymenty z roślinną telepatią
 • dystrybucja złotej proporcji i ciągów Fibonacciego w przyrodzie
 • definicja świadomości
 • mikrotubularny model świadomości Penrose’a-Hammerofa
 • implikacje struktur osobowych w strumieniu świadomości
 • matematyka chaosu wobec osobliwości i ewolucji
 • podstawy neurochemii
 • charakterystyka i omówienie wartości terapeutycznych i badań naukowych na wybranych enteogenach (Peyote, Ayahuasca, Ibogaina, Psylocybina, Meskalina, LSD, Yopo, Kambo i inne)
 • status prawny i akademicki roślin psychoaktywnych
 • omówienie mniej znanych roślin z grupy Psychostimulantia
 • czym jest życie?
 • czym są myśli?
 • czym jest cierpienie?
 • tworzenie własnej grawitacji :)
 • proste metody wzmacniające i regenerujące organizm

II. Komunikacja międzygatunkowa

 • podstawy komunikacji roślin
 • koncepcje pól morfogenetycznych
 • eksperymenty z roślinną telepatią
 • dystrybucja złotej proporcji i ciągów Fibonacciego w przyrodzie

III. Neuronauki i świadomość

 • definicja świadomości
 • mikrotubularny model świadomości Penrose’a-Hammerofa
 • implikacje struktur osobowych w strumieniu świadomości
 • matematyka chaosu wobec osobliwości i ewolucji
 • podstawy neurochemii

IV. Enteogeny

 • charakterystyka i omówienie wartości terapeutycznych i badań naukowych na wybranych enteogenach (Peyote, Ayahuasca, Ibogaina, Psylocybina, Meskalina, LSD, Yopo, Kambo i inne)
 • status prawny i akademicki roślin psychoaktywnych
 • omówienie mniej znanych roślin z grupy Psychostimulantia

V. Praktyka

 • czym jest życie?
 • czym są myśli?
 • czym jest cierpienie?
 • tworzenie własnej grawitacji :)
 • proste metody wzmacniające i regenerujące organizm
519 wizyt(y)
Co nowego w temacie:

Rehabilitacja w uzdrowiskach

pytacie.
Gorąco polecamy

Turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

których szeroką ofertę znajdziecie na portalu Kuracjusz24.pl !
Najbardziej cenione

Sanatoria i uzdrowiska

prezentują specjalną ofertę poprzez portal Kuracjusz24.pl
Popularne

Sanatorium proponuje turnusy rehabilitacyjne

w atrakcyjnych cenach w sezonie 2012 specjalnie dla portalu Kuracjusz24.pl !
Skuteczna

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

tylko najlepsze warunki oferty na Kuracjusz24.pl !

Rehabilitacja w uzdrowiskach

Sanatoria i uzdrowiska

Turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach