Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2014 roku - kuracjusz24

Rehabilitacja Sanatorium

Sanatoria i uzdrowiska

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium Last minute

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2014 roku

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2014 roku

W 2014 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz dwudziesty pierwszy organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników – ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 1999 a 2007 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) uprawnione jest do świadczeń KRUS. Podstawę skierowania stanowi:
wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny
wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego
(druki dostępne także w oddziałach regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

Zgłoszenia dziecka należy dokonać w najbliższej dla miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS – oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy – w terminie określonym przez tę jednostkę, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji lekarza inspektora oddziału regionalnego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali KRUS. W pierwszej kolejności na turnusy kierowane są dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

W latach 1993-2013 z rehabilitacji połączonej z wakacyjnym wypoczynkiem skorzystało około 26 tys. dzieci.

W 2014 roku zostało przygotowanych 1 176 miejsc, w tym:

na turnusach dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu:

 • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju – dwa turnusy w terminach:
  I turnus: od 29 czerwca do 19 lipca
  II turnus: od 20 lipca do 9 sierpnia
 • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu – dwa turnusy w terminach:
  I turnus: od 10 lipca do 30 lipca
  II turnus: od 31 lipca do 20 sierpnia

na turnusach dla dzieci z chorobami układu oddechowego:

 • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu – dwa turnusy w terminach:
  I turnus: od 17 lipca do 6 sierpnia
  II turnus: od 8 sierpnia do 28 sierpnia
 • w Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie – jeden turnus w terminie od 22 lipca do 11 sierpnia
 • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” w Świnoujściu – jeden turnus w terminie od 11 sierpnia do 31 sierpnia.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w oddziałach regionalnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy.

Źródło: http://www.krus.gov.pl/

603 wizyt(y)
Co nowego w temacie:

Rehabilitacja w uzdrowiskach

pytacie.
Gorąco polecamy

Turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

których szeroką ofertę znajdziecie na portalu Kuracjusz24.pl !
Najbardziej cenione

Sanatoria i uzdrowiska

prezentują specjalną ofertę poprzez portal Kuracjusz24.pl
Popularne

Sanatorium proponuje turnusy rehabilitacyjne

w atrakcyjnych cenach w sezonie 2012 specjalnie dla portalu Kuracjusz24.pl !
Skuteczna

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

tylko najlepsze warunki oferty na Kuracjusz24.pl !

Rehabilitacja w uzdrowiskach

Sanatoria i uzdrowiska

Turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach