Stwardnienie rozsiane - choroby neurologiczne w sanatorium

Rehabilitacja Sanatorium

Sanatoria i uzdrowiska

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium Last minute

Stwardnienie rozsiane

Sanatoria z profilem:
Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane – choroba układu nerwowego – występuje w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego.
Stwardnienie rozsiane – kto choruje?
Na chorobę najczęściej zapadają osoby w wieku 30-35 lat, częstotliwość występowania szacuje się na 0,03 – 0,10 % ludności.

Stwardnienie rozsiane

Chorobę rozpoznaje się na podstawie wywiadu oraz badania płynu mózgowo rdzeniowego.

Do pierwszych objawów choroby zaliczamy kłopoty z chodzeniem (osłabienie mięśni nóg). Innymi objawami są zaburzenia czucia obwodowego, uczucie kłucia, mrowienia, drętwienia, cierpnięcia kończyn, głowy i tułowia oraz zaburzenia mowy (mowa skandowana) i brak odruchów brzusznych.

Stwardnienie rozsiane leczenie

Leczenie chorego na stwardnienie rozsiane uzależnione jest od jego stanu klinicznego oraz przebiegu choroby.

Na podstawie dotychczasowej wiedzy i doświadczeń wyróżniamy 4 główne kierunki postępowania terapeutycznego u chorych z SM:

 1. Leczenie rzutów choroby [może być również traktowane jako leczenie objawowe]Bardzo istotne jest wykluczenie infekcji przed wdrożeniem terapii, gdyż może ona wpływać na stan neurologiczny chorego imitując rzut, a zastosowanie glikokortykosteroidów w przypadku toczącej się infekcji stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta.Stwierdzono, iż zastosowanie glikokortykosteroidów ma krótkotrwały, ale jednak korzystny wpływ na tempo poprawy funkcjonalnej chorego. Badania nie faworyzują konkretnego preparatu czy dawki oraz sposobu podania leku, jednak doświadczenia wskazują, iż najczęściej stosowany jest methyloprednisolon w dawce 5x 1g/dobę, podawany dożylnie przez pompę infuzyjną.W trakcie terapii należy monitorować stan chorego, gdyż leczenie glikokortykosteroidami wiąże się z wystąpieniem wielu objawów niepożądanych.
  W przypadku znacznych skutków ubocznych lub ujawnienia się infekcji podczas terapii, lekarz prowadzący powinien zweryfikować wskazania do terapii, a w razie konieczności odstąpić od podawania leku.
 2. Leczenie objawoweLeczenie objawowe często nie odbiega w znaczący sposób od postępowania w przypadku innej przyczyny wystąpienia danego objawu niż SM. Decyzję zwykle podejmuje lekarz prowadzący na podstawie zgłaszanych skarg, wywiadu oraz całości obrazu stanu pacjenta.Do najczęstszych problemów, jakie zgłaszają chorzy należą: spastyczność, drżenie, ból, zaburzenia nastroju (depresja), przewlekłe zmęczenie, zaburzenia dolnych dróg moczowych, zaburzenia seksualne.Leczenie objawów oprócz farmakoterapii obejmuje również fizjoterapię oraz psychoterapię; ważne jest, aby pomoc choremu miała charakter kompleksowy, gdyż zastosowanie jednej formy terapii często nie jest wystarczające.
 3. Leczenie immunomodulująceTen rodzaj leczenia obejmuje preparaty wpływające na naturalny przebieg choroby (DMD- disease modifying drugs). becnie wszystkie leki z tej grupy są w sferze badań dotyczących ich skuteczności u różnych grup pacjentów oraz ich długofalowego działania.
  • Interferon beta – hamuje reakcje zapalne, ogranicza wpływ cytokin prozapalnych oraz zdolność migracji limfocytów. Wyróżniamy interferon beta 1a (2 preparaty) oraz interferon beta 1b (2 preparaty), które różnią się stosowaną dawką oraz drogą i częstotliwością podania. Leki te mogą zmniejszać ilość rzutów. Wskazaniem do stosowania interferonów jest rzutowo-remisyjna postać stwardnienia rozsianego, a w przypadku niektórych preparatów również postać wtórnie postępująca w czynnym stadium choroby potwierdzonym rzutami. Do programu leczenia SM włączani są pacjenci, u których wystąpiły przynajmniej dwa rzuty w ciągu 2-3 lat. Zwykle do stosowania interferonów nie są kwalifikowani pacjenci z bardzo zaawansowaną chorobą uniemożliwiającą poruszanie się (EDSS<5). Terapia ma na celu zmniejszanie liczby rzutów, obserwowano również zmniejszenie liczby ognisk w obrazie MRI.
  • Octan glatirameru – mechanizm działania polega na pobudzaniu działania limfocytów regulatorowych, które hamują reakcje autoimmunologiczne. Stosowany u pacjentów głównie z postacią rzutowo-remisyjną. (Najlepsze wyniki stosowania leku udało się osiągnąć u chorych ze stosunkowo wczesną postacią SM – EDSS 0-2). Terapia ma na celu zmniejszenie liczby rzutów oraz zmniejszenie liczby ognisk w obrazie MRI.
  • Mitoksantron – jest to lek cytostatyczny. W przeprowadzonych próbach lekowych najkorzystniej wpłynął na chorych z postacią wtórnie postępującą. Obecnie zalecany jest w dawkach 12mg/m2, podawany we wlewie dożylnym raz na 3 miesiące, powtarzane maksymalnie 6 razy (możliwe jest podawanie 2 dodatkowych wlewów w dawce zmniejszonej o połowę). Wpływa na liczbę występujących rzutów, nie wpływa na liczbę ognisk w obrazie MRI. Lek ma silne działanie kardiotoksyczne (nie wolno przekraczać tzw. dawki życiowej 140mg na całe życie).
  • Natalizumab – jest nowym, silnym lekiem o nowoczesnym mechanizmie działania stosowanym w leczeniu stwardnienia rozsianego. Uniemożliwia przejście limfocytom autoreaktywnym z krwi do mózgu, odcinając drogę rozwoju choroby. Przyspiesza regenerację i stabilizację uszkodzeń otoczki mielinowej, będących przyczyną powstawania objawów stwardnienia rozsianego. Terapia ma na celu zmniejszenie liczby rzutów oraz spadek licznych ognisk w MRI. W przypadku terapii natalizumabem po raz pierwszy stwierdzono, że progresja niektórych objawów stwardnienia rozsianego może zostać zatrzymana. W badaniach wykazano również, że stosowanie tego leku usuwa zmęczenie i poprawia funkcje fizyczne oraz jakość życia u części pacjentów z SM1. Natalizumab zarejestrowano do stosowania w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego w monoterapii u pacjentów z wysoką aktywnością choroby pomimo leczenia beta-interferonem oraz u pacjentów z szybko rozwijającą się, ciężką postacią stwardnienia rozsianego.
 4. Leczenie immunosupresyjneInne leki, których skuteczność nie jest w pełni udowodniona (mało prób klinicznych, znaczna cytotoksyczność, w większości stanowią tzw. terapię ratunkową przy znacznym pogorszeniu stanu pacjenta mają działanie „tłumiące” układ odpornościowy) to: Cyklofosfamid, Metotreksat, Azathiopryna, Kladribina, Cyklosporyna.
  • Cyklofosfamid – lek jest alternatywą dla leczenia mitoksantronem (w którego przypadku ograniczenie stanowi dawka życiowa), obecnie główne wskazanie stanowi nagłe, znaczne pogorszenie się stanu pacjenta.
  • Metotreksat – lek cytostatyczny, zaburza syntezę DNA w komórkach biorących udział w odpowiedzi immunologicznej. Wpływa korzystnie na hamowanie tempa choroby oraz ilość ognisk w MRI.
  • Azathiopryna – amuje syntezę kwasów nukleinowych w limfocytach ma nieznaczny, ale korzystny wpływ na przebieg choroby (zmniejszenie liczby rzutów oraz liczby ognisk w MRI).
  • Kladribina – zaburza syntezę DNA limfocytów. Podawanie ma na celu zmniejszenie liczby rzutów oraz ognisk w MRI.
  • Cyklosporyna – zmniejsza aktywność limfocytów T CD4+ przez hamowanie IL-2. Charakteryzuje się znaczną cytotoksycznością. Nie jest obecnie stosowana w leczeniu SM.

W wieloletnim okresie prób znalezienia skutecznej terapii dla SM stosowano wiele preparatów, których skuteczność okazywała się w mniejszym lub większym stopniu istotna dla przebiegu choroby. Część preparatów wycofywano z prób klinicznych ze względu na ich wysoką toksyczność i występowanie znacznych objawów ubocznych. Znaczny postęp w leczeniu w ostatnim okresie budzi duże nadzieje, co do przyszłości.

źródło: www.ptsr.org.pl

Stwardnienie rozsiane inaczej SM

1 065 wizyt(y)
Co nowego w temacie:

Rehabilitacja w uzdrowiskach

pytacie.
Gorąco polecamy

Turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

których szeroką ofertę znajdziecie na portalu Kuracjusz24.pl !
Najbardziej cenione

Sanatoria i uzdrowiska

prezentują specjalną ofertę poprzez portal Kuracjusz24.pl
Popularne

Sanatorium proponuje turnusy rehabilitacyjne

w atrakcyjnych cenach w sezonie 2012 specjalnie dla portalu Kuracjusz24.pl !
Skuteczna

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

tylko najlepsze warunki oferty na Kuracjusz24.pl !

Rehabilitacja w uzdrowiskach

Sanatoria i uzdrowiska

Turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach