Opieka nad osobami starszymi - Kuracjusz 24.pl

Rehabilitacja Sanatorium

Sanatoria i uzdrowiska

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium Last minute

Opieka nad osobami starszymi

Opieka nad osobami starszymi

Jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia jest poprawa funkcjonowania systemu w zakresie opieki nad seniorami. Podstawowe cele to:

  • upowszechnienie i poprawa dostępności opieki zdrowotnej oraz poprawa jakości opieki poprzez zastosowanie standardów fachowej wiedzy gerontologicznej i geriatrycznej;
  • finansowanie świadczeń zdrowotnych i infrastruktury opieki zdrowotnej dla osób w podeszłym wieku adekwatne do ich potrzeb.

Jednym z efektów prac na rzecz poprawy opieki geriatrycznej jest procedura medyczna Całościowa ocena geriatryczna (COG), która została wprowadzona do opieki szpitalnej 1 stycznia 2012 r.

Całościowa ocena geriatryczna to fundamentalna zasada postępowania w geriatrii. Stanowi ona interdyscyplinarny proces wielowymiarowej i standaryzowanej oceny poziomu funkcji życiowych, niezbędny do planowania leczenia i opieki. COG pozwala porządkować proces diagnozowania i kwalifikowania do określonych procedur medycznych i świadczeń, a tym samym umożliwia właściwe dostosowanie leczenia i opieki do stanu pacjenta w wieku podeszłym.

Wykazano, że stosowanie tego typu oceny:

  • zwiększa precyzję diagnozy;
  • prowadzi do poprawy sprawności fizycznej i umysłowej pacjentów;
  • zmniejsza umieralność pacjentów;
  • zmniejsza liczbę przyjmowanych leków;
  • zmniejsza liczbę zbytecznych świadczeń – w tym głównie liczbę hospitalizacji i przyjęć do stacjonarnych placówek opiekuńczych;
  • zmniejsza koszty opieki zdrowotnej;
  • poprawia jakość życia osób starszych bez ponoszenia większych kosztów opieki.

Ocena geriatryczna stosowana przy przyjęciu do szpitala ma znaczenie prognostyczne, ponieważ pozwala przewidzieć czas pobytu w placówce, konieczność umieszczenia w instytucjach opiekuńczych oraz zgon pacjenta.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1489) geriatria została uznana za priorytetową dziedzinę medycyny.

Żdródło: http://www.mz.gov.pl/

637 wizyt(y)
Co nowego w temacie:

Rehabilitacja w uzdrowiskach

pytacie.
Gorąco polecamy

Turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

których szeroką ofertę znajdziecie na portalu Kuracjusz24.pl !
Najbardziej cenione

Sanatoria i uzdrowiska

prezentują specjalną ofertę poprzez portal Kuracjusz24.pl
Popularne

Sanatorium proponuje turnusy rehabilitacyjne

w atrakcyjnych cenach w sezonie 2012 specjalnie dla portalu Kuracjusz24.pl !
Skuteczna

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

tylko najlepsze warunki oferty na Kuracjusz24.pl !

Rehabilitacja w uzdrowiskach

Sanatoria i uzdrowiska

Turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach