Zimowa Promocja w Uzdrowisko Kamień Pomorski - kuracjusz24.pl

Rehabilitacja Sanatorium

Sanatoria i uzdrowiska

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium Last minute

Promocja w uzdrowisku
Zimowa Promocja w Uzdrowisko Kamień Pomorski

Zimowa Promocja w Uzdrowisko Kamień Pomorski

15% Rabatu na wszystkie rodzaje pobytów

Zimowa Promocja w Uzdrowisko Kamień Pomorski

15% Rabatu na wszystkie rodzaje pobytów

Promocja obowiązuje w terminie od: 02-01-2014 do: 31-03-2014

Regulamin Rezerwacji

 • Dla naszych Gości pełnopłatnych – w Uzdrowisku Kamień Pomorski S.A. – udostępniamy miejsca w obiektach: szpital “Mieszko”, sanatorium “Chrobry”, sanatorium “Dąbrówka” oraz sanatorium “Gryf”.
 • Regulamin obowiązuje Gości pełnopłatnych (w tym również korzystających z pakietów oraz ofert specjalnych) a także Gości hotelowych.
 • Rezerwacja pobytów komercyjnych odbywa się telefonicznie, drogą mailową lub listownie.
 • Gość pełnopłatny, dokonując rezerwacji, zobowiązany jest do uiszczenia przedpłaty w formie zadatku w wysokości 40% ceny pobytu objętego zgłoszeniem rezerwacyjnym.
 • W przypadku anulowania rezerwacji zwrot wpłaconego zadatku ulega pomniejszeniu:
  • przy rezygnacji zgłoszonej powyżej 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – 15% (słownie: piętnaście procent)
  • przy rezygnacji zgłoszonej w terminie od 30 do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent)
  • przy rezygnacji zgłoszonej poniżej 14 dni przed rozpoczęciem pobytu wpłacony zadatek zostaje w całości zatrzymany przez Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A.
  • zwrot zadatku w pełnej wysokości następuje jedynie po okazaniu zaświadczenia o pobycie na leczeniu szpitalnym
 • Późniejsze przybycie lub opuszczenie pokoju przed planowanym zakończeniem pobytu, z wyłączeniem zdarzeń losowych, niezależnych od Gościa pełnopłatnego, wyłącza obowiązek zwrotu kwoty za niewykorzystane usługi objęte rezerwacją.
 • Zameldowanie Gości odbywa się w recepcji danego obiektu.
 • Gość zobowiązany jest uiścić opłatę za pobyt w pełnej wysokości oraz opłatę klimatyczną w recepcji obiektu w dniu przyjazdu.
 • Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 następnego dnia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2009 r.), chyba że odmienne warunki pobytu zostały ustalone indywidualnie i zapisane w formularzu rezerwacji w Dziale Sprzedaży – Biurze Marketingu.
 • Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju Kuracjusza w godzinach od 8:00 do 22:00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji danego obiektu oraz po okazaniu przez odwiedzającego dowodu tożsamości. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju.
 • W przypadku wcześniejszego przyjazdu Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. nie gwarantuje Gościom zakwaterowania. Wcześniejsze zakwaterowanie możliwe będzie jedynie w przypadku dysponowania wolnymi miejscami – za odpłatnością ustaloną wg obowiązującego cennika.
 • Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił należną opłatę.
 • Jeżeli w ramach pobytu przewidziane jest badanie wstępne, to przeprowadza je lekarz oddziału lub lekarz dyżurny. Lekarz kwalifikuje pacjenta do leczenia balneofizykalnego i zleca zabiegi. W przypadku przeciwwskazań do tego typu leczenia, wcześniejsze ustalenia dotyczące ilości i rodzaju zabiegów ulegają zmianie.
 • Gość pełnopłatny – Kuracjusz powinien zgłaszać się na badania i zabiegi punktualnie, w wyznaczonym miejscu, ściśle przestrzegając wskazań leczniczych w zakresie pobierania zabiegów, czasu i miejsca wypoczynku. Zabiegi niewykorzystane z winy kuracjusza przepadają – bez możliwości domagania się zwrotu ich wartości.
 • Zabiegi wykonywane są w dni zabiegowe, tj. od poniedziałku do soboty włącznie, z wyjątkiem sanatorium “Dąbrówka”, gdzie zabiegi udzielane są od poniedziałku do piątku włącznie.
 • Odstąpienie zleceń na zabiegi osobom trzecim w jakiejkolwiek formie jest zabronione.
 • O pogorszeniu stanu zdrowia lub nagłym zachorowaniu w trakcie pobytu kuracyjnego Kuracjusz zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyżurującą pielęgniarkę.
 • Od godziny 22:00 do 6:00 w obiektach Uzdrowiska Kamień Pomorski S.A. obowiązuje bezwzględna cisza nocna. W okresie od 1 czerwca do 07 września cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23:00 do 6:00.
 • Nasi Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych. Używanie grzałek, grzejników i żelazek w pokojach jest zabronione.
 • Zabrania się przewożenia i przetrzymywania zwierząt na terenie i w obiektach Uzdrowiska Kamień Pomorski S.A.
 • Zabrania się wynoszenia przez Kuracjuszy z jadalni sztućców i nakryć stołowych.
 • Kuracjusz – Gość pełnopłatny ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i niedobory w wyposażeniu zajmowanego pokoju i łazienki powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.
 • Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty wartościowe lub gotówkę wniesioną do obiektów przez Kuracjusza, a niezłożone do depozytu. Informacji o depozycie udzielają pracownicy recepcji.
 • Każdorazowo, opuszczając pokój, Kuracjusz powinien sprawdzić zamknięcie drzwi oraz okien a klucz pozostawić w recepcji. W przypadku zgubienia lub zniszczenia klucza, Kuracjusz zobowiązany jest wnieść opłatę – zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym nr 5/2011.
 • Na terenie i w obiektach Uzdrowiska Kamień Pomorski S.A. obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 • Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. uprawnione jest do przerwania pobytu pełnopłatnego w przypadku, gdy Gość w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Nasi Goście mają prawo zgłosić wszelkie zastrzeżenia, uwagi i spostrzeżenia Kierownikowi obiektu oraz wpisać je w Księdze Skarg i Zażaleń znajdującej się w recepcji obiektu.

Obowiązuje do: 31-03-2014

400 wizyt(y)

Święta w uzdrowisku Turnusy rehabilitacyjne Wczasy zdrowotne turnusy odchudzające turnusy dla dzieci Weekend w spa weekend w uzdrowisku tanie turnusy bobath rehabilitacja
Co nowego w temacie:

Rehabilitacja w uzdrowiskach

pytacie.
Gorąco polecamy

Turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

których szeroką ofertę znajdziecie na portalu Kuracjusz24.pl !
Najbardziej cenione

Sanatoria i uzdrowiska

prezentują specjalną ofertę poprzez portal Kuracjusz24.pl
Popularne

Sanatorium proponuje turnusy rehabilitacyjne

w atrakcyjnych cenach w sezonie 2012 specjalnie dla portalu Kuracjusz24.pl !
Skuteczna

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

tylko najlepsze warunki oferty na Kuracjusz24.pl !

Rehabilitacja w uzdrowiskach

Sanatoria i uzdrowiska

Turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach