Turnusy rehabilitacyjne Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa - kuracjusz24.pl

Rehabilitacja Sanatorium

Sanatoria i uzdrowiska

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium Last minute


Turnusy rehabilitacyjne Uzdrowisko Świeradów

Turnusy rehabilitacyjne Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa

zobacz cennik

Turnusy rehabilitacyjne dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są bardzo przystępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku dla osób niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania PFRON do turnusu zależy od stopnia niepełnosprawności i mieści się w granicach od 18 do 27 procent przeciętnego wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę najniższe ceny turnusów to osoba rehabilitowana dopłaca wówczas niedużą kwotę.

Turnus rehabilitacyjny jest formą rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Program turnusu zawiera elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej i obejmuje zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych. Turnusy trwają minimum 14 dni.

Turnusy rehabilitacyjne Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa

Turnus rehabilitacyjny

Dom Zdrojowy

Sezon V,VI, VII, VIII, IX

Poza sezonem I,II,III,IV,X,XI,XII

Miejsce w pokoju dwuosobowym

130 zł

117 zł

Pokój jednoosobowy

155 zł

140 zł

 

Goplana

Sezon

Poza sezonem

Miejsce w pokoju dwuosobowym

105 zł

95 zł

Pokój jednoosobowy

131 zł

119 zł

Ceny obowiązują od 01-03-2012

W cenie turnusu oferujemy:

 • zakwaterowanie w pokojach  2- lub jednoosobowych
 • 2 zabiegi dziennie
 • konsultację lekarską
 • opiekę pielęgniarską
 • pełne wyżywienie kuracyjne (3 posiłki dziennie)
 • kurację pitną

Kto może skorzystać z dofinansowania do turnusu?

Wszystkie osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie:

 • o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy
 • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia
 • Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem że:
 • została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON
 • turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę (wszystkie ośrodki Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa ujęte w tym serwisie posiadają taki wpis) lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
 • zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje.

Z dofinansowania można skorzystać tylko jeden raz w roku kalendarzowym.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba, której dochód nie przekracza:
– 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym (w IV kwartale 2007 roku było to 1450 zł)
65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej (w IV kwartale 2007 roku było to 1885 zł)

W przypadku gdy powyższe kwoty są przekroczone dofinansowanie będzie pomniejszone o wielkość przekroczenia tych kwot. W przypadku uzusadnionym trudną sytuacją materialną dofinansowanie ze środków Funduszu dla osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania, pomimo przekroczenia kwot dochodu. Decyzję w tym zakresie podejmują odpowiednie Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

TWOJE DANE:

Imię i Nazwisko *

Proszę o kontakt:

Adres e-mail *
Numer telefonu
Miasto *
woj.

TERMIN REZERWACJI:

od: (Dzień, Miesiąć, Rok)
--
do: (Dzień, Miesiąć, Rok)
--

Ile osób:

Treść zapytania *


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tylko i wyłącznie dla potrzeb rezerwacji on-line.
* Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr. 133 poz. 883 z późn. zmianami) informacje te zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie dla potrzeb rezerwacj on-line i nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

Wpisz wynik (wymagane)
1+1=? 

Uwaga! Wysłanie wiadomości nie oznacza rezerwacji terminu. Ośrodek skontaktuje się z Tobą w celu jej potwierdzenia.
Pola oznaczone * są wymagane

1 428 wizyt(y)

Pakiety SPA Wakacje w uzdrowisku Święta w uzdrowisku Turnusy rehabilitacyjne Wczasy zdrowotne turnusy odchudzające turnusy dla dzieci Weekend w spa weekend w uzdrowisku tanie turnusy bobath rehabilitacja
Co nowego w temacie:

Rehabilitacja w uzdrowiskach

pytacie.
Gorąco polecamy

Turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

których szeroką ofertę znajdziecie na portalu Kuracjusz24.pl !
Najbardziej cenione

Sanatoria i uzdrowiska

prezentują specjalną ofertę poprzez portal Kuracjusz24.pl
Popularne

Sanatorium proponuje turnusy rehabilitacyjne

w atrakcyjnych cenach w sezonie 2012 specjalnie dla portalu Kuracjusz24.pl !
Skuteczna

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

tylko najlepsze warunki oferty na Kuracjusz24.pl !

Rehabilitacja w uzdrowiskach

Sanatoria i uzdrowiska

Turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach