Szczecińska Karta Seniora - kuracjusz24.pl

Rehabilitacja Sanatorium

Sanatoria i uzdrowiska

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium Last minute

Szczecińska Karta Seniora

Szczecińska Karta Seniora

Program Szczecin Przyjazny Rodzinie jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Miasto Szczecin.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE orazo zmianie innych uchwał (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r. poz. 1852 z późn. zm.). Zarządzenie Nr 36/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i korzystania oraz określenia wzoru SZCZECIŃSKIEJ KARTY SENIORA.

SZCZECIŃSKA KARTA SENIORA

Celem programu jest:

 • niwelowanie różnic pomiędzy obywatelami zamieszkującymi na terenie Szczecina;
 • stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień, które wspierać będą rodzinę;
 • zwiększenie dostępności dla rodzin i ich członków, do różnego rodzaju dóbr m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin, miejskie instytucje kultury oraz do towarów i usług oferowanych przez inne instytucje publiczne i inne podmioty zainteresowane udziałem w programie;
 • wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie tego potrzebujących oraz promocja miejsc przyjaznych rodzinie istniejących i powstających zarówno w sferze publicznej, pozarządowej jak i prywatnej, wyróżnionych certyfikatem wydawanym przez Gminę Miasto Szczecin

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. „Wniosek o wydanie Szczecińskiej Karty Seniora (SKS)” (BOI-76).
 2. Załączniki (do wglądu):
  • aktualne zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 x 4,5 cm) osób ubiegających się o kartę – przy odbiorze karty zdjęcia zostaną zwrócone,
  • w przypadku osób zamieszkałych w Szczecinie nieposiadających aktualnego zameldowania – dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Szczecina.

II.OPŁATY:

Wyrobienie Szczecińskiej Karty Seniora (SKS) jest bezpłatne.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 10 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

 1. Karta przysługuje każdemu kto ukończył 65 lat i zamieszkuje w Szczecinie.
 2. Karta jest ważna bezterminowo.
 3. Posiadacz karty uprawniony jest do korzystania z systemu ulg, zniżek wymienionych na stronie www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl

Wnioski do pobrania

Dokumenty:
typ pliku  „Wniosek o wydanie Szczecińskiej Karty Seniora BOI-76”  [38 KB]
typ pliku  „Wniosek o wydanie Szczecińskiej Karty Seniora BOI-76”  [195 KB]

Kontakt

Wnioski  o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej  oraz  Szczecińskiej Karty Seniora należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

Biuro Obsługi Interesantów

Sala 62 (prawe skrzydło – parter)

Bezpłatna Infolinia: 800 300 300
Centralna Informacja BOI:
Tel. 91 42 45 931 – 933
Fax: 91 42 45 322
E-mail: boi@um.szczecin.pl

Godziny urzędowania Biura Obsługi Interesantów:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 16:00
 • w sobotę i niedzielę: nieczynne

Wniosek o udostępnienie podręczników należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Kontakt dla przedsiębiorców, instytucji, organizacji oraz udzielanie informacji o programie:

Stowarzyszenie Akademia Wiedzy – Akademia Seniora
Ul. Dąbrowskiego 38/40 pok. 103
70-100 Szczecin (budynek Ornamentu)
Tel. 91.484 19 60
Kom. 797 729 256
program@akademia-seniora.pl

Kontakt w sprawie serwisu internetowego:

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Spraw Społecznych
tel. (91) 4245821
e-mail: gkowal@um.szczecin.pl


Co nowego w temacie:

Rehabilitacja w uzdrowiskach

pytacie.
Gorąco polecamy

Turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

których szeroką ofertę znajdziecie na portalu Kuracjusz24.pl !
Najbardziej cenione

Sanatoria i uzdrowiska

prezentują specjalną ofertę poprzez portal Kuracjusz24.pl
Popularne

Sanatorium proponuje turnusy rehabilitacyjne

w atrakcyjnych cenach w sezonie 2012 specjalnie dla portalu Kuracjusz24.pl !
Skuteczna

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

tylko najlepsze warunki oferty na Kuracjusz24.pl !

Rehabilitacja w uzdrowiskach

Sanatoria i uzdrowiska

Turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach