Głuchołazy Karta Seniora - teńsze sanatorium - kuracjusz24.pl

Rehabilitacja Sanatorium

Sanatoria i uzdrowiska

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium Last minute

Głuchołazy Karta Seniora

Głuchołazy Karta Seniora

Szanowni Państwo!

W grudniu 2012 roku Rada Miejska podjęła uchwały, m.in.:

  1. Uchwała Nr XXVI/256/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu ”Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny +” na lata 2013-2014.
  2. Uchwała Nr XXVI/257/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu ”Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” na lata 2013-2014.

Powyższe uchwały dotyczą pomocy gminy dla rodzin wielodzietnych, wychowujących dziecko niepełnosprawne, a także dla osób w wieku 65 lat i powyżej jak również każdej osoby niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Mają na celu pomóc w dostępności do korzystania z dóbr kultury, obiektów sportowych, rekreacyjnych poprzez system zniżek.Dodatkowo osoby posiadające 3 i więcej dzieci zwolnione są z opłaty za przedszkole i żłobek.

INFORMACJA
Burmistrz Głuchołaz informuje, że Rada Miejska w Głuchołazach podjęła niżej wymienione uchwały:

  • Nr XXVI/256/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu ”Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” na lata 2013 – 2014;
  • Nr XXVII/294/12 z dnia 01 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/256/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu ”Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” na lata 2013 – 2014;
  • Nr XXVI/257/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu ”Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” na lata 2013 – 2014;
  • Nr XXVI/261/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr X/87/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Głuchołazy;
  • Nr XXVI/262/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/89/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głuchołazach.

Teksty uchwał w załączeniu.

Jednocześnie informuje, że realizując zapisy Uchwały Nr XXVI/256/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu ”Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” na lata 2013 – 2014 oraz Uchwały Nr XXVI/257/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu ”Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” na lata 2013 – 2014 zostały wydane niżej wymienione Zarządzenia:

  • ZARZĄDZENIE NR 804-PR.189/2013 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty ”Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” oraz wprowadzenia wzoru wniosku o wydanie karty ”Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” i wzoru karty ”Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+”;
  • ZARZĄDZENIE NR 805-PR.189/2013 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty ”Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” oraz wzoru wniosku o wydanie karty ”Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” i wzoru karty ”Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”.

Teksty zarządzeń w załączeniu.

Źródło: Gmina Głuchołazy

 


Co nowego w temacie:

Rehabilitacja w uzdrowiskach

pytacie.
Gorąco polecamy

Turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

których szeroką ofertę znajdziecie na portalu Kuracjusz24.pl !
Najbardziej cenione

Sanatoria i uzdrowiska

prezentują specjalną ofertę poprzez portal Kuracjusz24.pl
Popularne

Sanatorium proponuje turnusy rehabilitacyjne

w atrakcyjnych cenach w sezonie 2012 specjalnie dla portalu Kuracjusz24.pl !
Skuteczna

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

tylko najlepsze warunki oferty na Kuracjusz24.pl !

Rehabilitacja w uzdrowiskach

Sanatoria i uzdrowiska

Turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach