Chorzów 60 Plus Karta Seniora - kuracjusz24.pl

Rehabilitacja Sanatorium

Sanatoria i uzdrowiska

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium Last minute

Chorzów 60 Plus Karta Seniora

Chorzów 60 Plus Karta Seniora

Chorzów 60 Plus Karta Seniora

PROGRAM „CHORZÓW 60+”

1. Program pn. „Chorzów 60+” jest elementem prowadzonej przez Miasto Chorzów polityki społecznej.
2. Celem programu „Chorzów 60+” jest aktywizacja chorzowskich seniorów. Cel ten wynika z krajowej tendencji demograficznej, której rezultatem jest coraz większa liczba osób starszych i co za tym idzie, potrzeba wzbogacenia oferty kulturalno-rekreacyjnej dedykowanej seniorom.
3. Cel zostanie osiągnięty poprzez zebranie i rozreklamowanie kierowanych do mieszkańców miasta po 60 r. życia propozycji twórczego i aktywnego spędzania czasu. Takie propozycje znajdują się już w istniejącej ofercie instytucji miejskich i chorzowskich organizacji pozarządowych. Wartość dodaną stanowi system rabatowy, zaproponowany przez biznesowych partnerów programu.
4. Organizatorem programu jest Miasto Chorzów. Za jego opracowanie, wdrożenie i prowadzenie odpowiada Prezydent Miasta Chorzów.
5. Elementem identyfikującym program jest karta programu. Jest ona przeznaczona dla osób powyżej 60 roku życia, zameldowanych w Chorzowie. Dzięki niej chorzowscy seniorzy będą mogli skorzystać z promocji i akcji przygotowanych przez organizatora i jego partnerów.
6. Po odebraniu karty programu wraz z całym pakietem informacyjnym, dana osoba staje się uczestnikiem programu i jego beneficjentem.
7. Karta programu jest kartą imienną. Karta może być używana wyłącznie przez osobę, której imię i nazwisko widnieją na karcie i jest ważna tylko z dokumentem tożsamości.
8. Karta Programu upoważnia uczestnika do promocji określonych i wskazanych przez organizatora Programu. Karta honorowana jest w oznakowanych punktach partnerskich.
9. Bezpośrednimi realizatorami Programu są trzy grupy partnerów programu:
a. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i samorządowe instytucje kultury, sportu i rekreacji miasta Chorzów;
b. jednostki kultury, edukacji, sportu i rekreacji nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem miasta Chorzów, bądź powiązane na podstawie osobnych umów i porozumień, a w szczególności organizacje pozarządowe;
c. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Chorzów.
10. Oferta rabatowa dla uczestnika programu polega na możliwości kupna ulgowego biletu, produktu lub usługi zgodnie z cennikiem wydanym przez partnera programu.
11. Wszystkie podmioty biorące udział w programie zobowiązane są do umieszczenia w widocznym miejscu swojej siedziby aktualnie obowiązującej oferty rabatowej, adresowanej do uczestników programu
12. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w programie w każdym czasie, poprzez złożenie organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie.
13. Organizator programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do regulaminu i zakończenia programu w każdym czasie.
14. Informacje na temat ogólnych warunków programu i uczestniczących w nim podmiotów oraz aktualnej oferty (aktualizacja odbywać się będzie cyklicznie) dostępne będą:
a. na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego i pod ustalonym numerem telefonu;
b. na stronie internetowej www.chorzow.um.gov.pl w odpowiedniej zakładce „Seniorzy”;
c. w prasie lokalnej;
d. w instytucjach miejskich stanowiących jednocześnie punkty kolportażu kart programu: Chorzowskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, Miejska Biblioteka Publiczna (plus filie), Muzeum Miejskie, Młodzieżowy Dom Kultury, Starochorzowski Dom Kultury, Miejski Dom Kultury „Batory”, Miejska Galeria Sztuki „MM”, Chorzowskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie, Górnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
15. Załącznikiem do programu jest aktualna oferta rabatowa.

OFERTA INSTYTUCJI MIEJSKICH

Punkty kolportażu karty programu „Chorzów 60 +”

Mapa: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=z4dOVLHVWAz0.k9RzF131GJNQ

Chorzowskie Centrum Kultury
ul. Sienkiewicza 3
tel. 32 349 78 60

Miejska Biblioteka Publiczna (plus filie)
ul. Jana III Sobieskiego 8
tel. 32 241 38 48

Muzeum Miejskie
ul. Powstańców 25
tel. 32 241 31 04

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Lompy 13
tel. 32 241 31 80

Starochorzowski Dom Kultury
ul. Siemianowicka 59
tel. 247 39 53

Miejski Dom Kultury „Batory”
ul. Stefana Batorego 6
tel. 246 00 60

Miejska Galeria Sztuki „MM”
ul. Sienkiewicza 3
tel. 32 249 17 19

Chorzowskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
ul. Powstańców 70 / 3
tel. 32 245 86 84

Centrum Inicjatyw Społecznych
ul. 3 – Maja 18
tel. 32 733 44 98

Górnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. L. Urbanowicza 2
tel. 32 241 17 37

Urząd Miasta w Chorzowie
ul. Rynek 1
tel. 32 241 12 61

Wzór Wniosku


Co nowego w temacie:

Rehabilitacja w uzdrowiskach

pytacie.
Gorąco polecamy

Turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

których szeroką ofertę znajdziecie na portalu Kuracjusz24.pl !
Najbardziej cenione

Sanatoria i uzdrowiska

prezentują specjalną ofertę poprzez portal Kuracjusz24.pl
Popularne

Sanatorium proponuje turnusy rehabilitacyjne

w atrakcyjnych cenach w sezonie 2012 specjalnie dla portalu Kuracjusz24.pl !
Skuteczna

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

tylko najlepsze warunki oferty na Kuracjusz24.pl !

Rehabilitacja w uzdrowiskach

Sanatoria i uzdrowiska

Turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach