NFZ sanatoria

Rehabilitacja Sanatorium

Sanatoria i uzdrowiska

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium Last minuteLista uzdrowisk (rodzaje/profile)

Zgodnie z ustawową definicją, uzdrowiskiem jest obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych. w przypadku spełnienia wymogów, o których wyżej mowa, obszarowi nadawany jest status uzdrowiska. (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach […]Zasady korzystania z leczenia uzdrowiskowego

W 2012 r. na leczenie wszystkich pacjentów korzystających z uzdrowisk Fundusz wydał ponad 500 milinów złotych (584 050 345 zł). Leczenie jednej osoby kosztowało średnio 1 532,45 zł. Jeśli chcesz wiedzieć ile NFZ wydał na Twoje leczenie zaloguj się do ZIP i przejdź do zakładki Rejestr Usług Medycznych. Nie masz jeszcze konta w ZIP? Zarejestruj się żeby uzyskać dostęp do swoich danych.


ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta

ZIP – Zintegrowany Informator Pacjenta

Czym jest ZIP ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.Rozporządzenia dotyczące Lecznictwa Uzdrowiskowego

Rozporządzenia dotyczące Lecznictwa Uzdrowiskowego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania […]Rezygnacje z leczenia uzdrowiskowego

Rezygnacje z leczenia uzdrowiskowego W przypadku rezygnacji, skierowanie należy bezzwłocznie zwrócić do Oddziału Funduszu. Każda rezygnacja powinna być uzasadniona i udokumentowana pisemnie. Oddział Funduszu uzna rezygnację i zwrot skierowania za zasadny gdy ich powodem są potwierdzone odpowiednim dokumentem:Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe

Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe Ubezpieczony współdecyduje o wyborze uzdrowiska spośród tych, z którymi zostały podpisane umowy oraz sam wybiera termin kuracji uzdrowiskowej. Leczenie w trybie ambulatoryjnym trwa od 6 do 18 dni zabiegowych. Aby skorzystać z takiej formy leczenia, należy poprosić swojego lekarza pierwszego kontaktu lub specjalistę o wystawienie skierowania na leczenie uzdrowiskowe – ambulatoryjne.Rodzaje leczenia uzdrowiskowego

Rodzaje leczenia uzdrowiskowego Szpitalne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych – pobyt trwa 21 dni, jest bezpłatny (w ramach zwolnienia lekarskiego). Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych – pobyt trwa 21 dni, w ramach urlopu, ubezpieczony ponosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia, wysokość odpłatności uzależniona jest od standardu pokoju i sezonu. Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym […]Swoje choroby sprawdzisz w internecie

Po podpisaniu umowy z NFZ pacjenci z woj. mazowieckiego będą mogli sprawdzić przez internet historię swoich wizyt u lekarzy i wykonanych świadczeń oraz dowiedzieć się, ile kosztowało leczenie. Zdrowotny Informator Pacjenta ma ruszyć za kilka dni – zapowiedziała dyrektor mazowieckiego oddziału NFZ.

Co nowego w temacie:

Rehabilitacja w uzdrowiskach

pytacie.
Gorąco polecamy

Turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

których szeroką ofertę znajdziecie na portalu Kuracjusz24.pl !
Najbardziej cenione

Sanatoria i uzdrowiska

prezentują specjalną ofertę poprzez portal Kuracjusz24.pl
Popularne

Sanatorium proponuje turnusy rehabilitacyjne

w atrakcyjnych cenach w sezonie 2012 specjalnie dla portalu Kuracjusz24.pl !
Skuteczna

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

tylko najlepsze warunki oferty na Kuracjusz24.pl !

Rehabilitacja w uzdrowiskach

Sanatoria i uzdrowiska

Turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe została przygotowana w celu ułatwienia dostępu świadczeniobiorcom do informacji o procesie potwierdzania własnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. (Dz.U. nr 139/2009, poz. 1135) w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe. Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe W związku ze zgłaszanymi ze strony pacjentów wątpliwościami dotyczącymi poprawności wyliczania tzw. “numeru w kolejce” w Przeglądarce Skierowań na Leczenie Uzdrowiskowe wyjaśniamy, iż z dniem 1 czerwca 2010 roku został sprawdzony i zmodyfikowany sposób wyliczania tego numeru w kolejce dla Pana/Pani skierowania na leczenie uzdrowiskowe. W związku z powyższym, istnieje możliwość, że numer obecnie wyświetlany w Przeglądarce Skierowań na Leczenie Uzdrowiskowe będzie wyższy niż numer, który został przekazany do Pana/Pani w piśmie informacyjnym z oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe System udostępnia świadczeniobiorcom odpersonalizowane informacje o skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe obejmujące: Dane ogólne: Nr skierowania Bieżący status Data wystawienia przez lekarza Data wpływu do oddziału NFZ Oddział kierujący Ocena lekarza balneologa: Rodzaj leczenia Profil leczenia Kolejka: Numer w kolejce Miejsce i termin leczenia: Zakład lecznictwa uzdrowiskowego Adres Telefon Termin leczenia / okres w którym powinno odbyć się leczenie Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe Źródło: https://skierowania.nfz.gov.pl/